H 53.10.Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)