53.1 - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

Kody PKD: Rozwiń