47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Kody PKD: Rozwiń