G 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach