G 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw