47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Kody PKD: Rozwiń