G 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego