42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Kody PKD: Rozwiń