F 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad