32.5 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Kody PKD: Rozwiń