C 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych