C 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej