17.1 - Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

Kody PKD: Rozwiń