16.2 - Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Kody PKD: Rozwiń