C 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich