TATRAVALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000275656
NIP: 6762348058
REGON: 120471531
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO WYSOKOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: DANIEL NOONAN (samoistna) ROMAN NOWAKOWSKI (prokura samoistna) PATRICK GERARD NOONAN (członek zarządu) PAUL PATRICK MARRON (członek zarządu)
Data wpisu: 5 marca 2007
Data aktualizacji: 29 października 2014
PKD: F 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Kontakt

Miejscowość: KRAKÓW
Ulica: KRÓLEWSKA 65A
Kod: 30-081
Poczta: KRAKÓW
Gmina: M. KRAKÓW
Województwo: MAŁOPOLSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę