PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000022886
NIP: 7251735694
REGON: 472191767
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Sąd: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3. DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 4. PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZADU.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: MICHAŁ MACIEJ PANASIUK (prokura łączna - składanie oświadczeń woli w imieniu spółki wyłącznie z członkiem zarządu) TOMASZ KULESZA (prokura łączna - podpisywanie dokumentów w imieniu spółki wyłącznie z członkiem zarządu) MARCIN PIOTR KUKSINOWICZ (prezes zarządu) PIOTR LESZEK MIERZEJEWSKI (wiceprezes zarządu) RADOSŁAW HOC (wiceprezes zarządu)
Data wpisu: 26 czerwca 2001
Data aktualizacji: 16 października 2014
PKD: N 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kontakt

Miejscowość: ŁÓDŹ
Ulica: AL. MARSZAŁKA EDWARDA ŚMIGŁEGO-RYDZA 20
Kod: 93-281
Poczta: ŁÓDŹ
Gmina: ŁÓDŹ
Województwo: ŁÓDZKIE
WWW: http://www.bankowyleasing.pl
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę