OKNO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000116138
NIP: 6762154638
REGON: 357173853
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: I. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO II. WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZRZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM, III. WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI: I. W POSTĘPOWANIACH PODATKOWYCH, W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWEJ I INNYCH POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ ORAZ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OBCIĄŻENIAMI SPÓŁKI DANINAMI PUBLICZNYMI, II. PRZY SKŁADANIU W IMIENIU SPÓŁKI DEKLARACJI PODATKOWYCH, ZEZNAŃ PODATKOWYCH, OŚWIADCZEŃ I PISM W POSTĘPOWANIACH PODATKOWYCH, KONTROLNYCH I WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, III. PRZED ORGANAMI SKARBOWYMI, ORGANAMI KONTROLI SKARBOWEJ, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH A TAKŻE ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI W ZAKRESIE DANIN PUBLICZNYCH, IV. WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIU ORAZ SKŁADANIU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UMÓW HANDLOWYCH (UMÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW O DZIEŁO W RAMACH JEJ DZIAŁALNOŚCI), KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 500 000 ZŁ
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: KRZYSZTOF MARIAN MARCZYKIEWICZ (prezes zarządu)
Data wpisu: 4 czerwca 2002
Data aktualizacji: 8 lipca 2014
PKD: C 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Kontakt

Miejscowość: MNIKÓW
Ulica: 402A
Kod: 32-084
Poczta: MNIKÓW (POCZTA MORAWICA)
Gmina: LISZKI
Województwo: MAŁOPOLSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę