HMB INVESTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000340155
NIP: 6462871175
REGON: 241361139
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W POLSKICH ZŁOTYCH WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ SUMY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: MARIAN JURKIEWICZ (prezes zarządu)
Data wpisu: 26 października 2009
Data aktualizacji: 7 marca 2014
PKD: F 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Kontakt

Miejscowość: ZABRZE
Ulica: ZAOLZIAŃSKA 11
Kod: 41-800
Poczta: ZABRZE
Gmina: M. ZABRZE
Województwo: ŚLĄSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę