"CARBO" S. STYCZNIEWSKI, J. SŁUPIŃSKI, M. PIETRZELA, S. KUPISZ SPÓŁKA JAWNA

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000004960
NIP: 7130003466
REGON: 004189052
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Sąd: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY W JEJ IMIENIU DZ IAŁAIĄ JEDNOOSOBOWO
Reprezentacja: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Reprezentanci: JAN SŁUPIŃSKI (członek reprezentacji) MAREK PIETRZELA (członek reprezentacji) SŁAWOMIR KUPISZ (członek reprezentacji) SŁAWOMIR TOMASZ STYCZNIEWSKI (członek reprezentacji)
Data wpisu: 28 marca 2001
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2014
PKD: G 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Kontakt

Miejscowość: NIEMCE
Ulica: KOLEJOWA 122
Kod: 21-025
Poczta: NIEMCE
Gmina: NIEMCE
Województwo: LUBELSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę