ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000404790
NIP: 5272671171
REGON: 145917944
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA
Sąd: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: -
Reprezentacja: 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK - PREZES ZARZĄDU.
Reprezentanci: -
Data wpisu: 12 grudnia 2011
Data aktualizacji: 1 października 2014
PKD: J 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

Kontakt

Miejscowość: WARSZAWA
Ulica: ZŁOTA 61
Kod: 00-819
Poczta: WARSZAWA
Gmina: M.ST. WARSZAWA
Województwo: MAZOWIECKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę