ADATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000324542
NIP: 9562281598
REGON: 340680017
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: DARIUSZ JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI (prezes zarządu)
Data wpisu: 26 lutego 2009
Data aktualizacji: 23 września 2014
PKD: K 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Kontakt

Miejscowość: TORUŃ
Ulica: WIELKIE GARBARY 7A
Kod: 87-100
Poczta: TORUŃ
Gmina: M. TORUŃ
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę