ABYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000291220
NIP: -
REGON: -
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIERODZĄCYCH ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ PO STRONIE SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA PO STRONIE SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: MARCIN BOROWSKI (prezes zarządu) ANDRZEJ POTACZAŁA (wiceprezes zarządu)
Data wpisu: 24 października 2007
Data aktualizacji: 20 maja 2014
PKD: -

Kontakt

Miejscowość: KRAKÓW
Ulica: KOŚCIELNA 3
Kod: 30-034
Poczta: KRAKÓW
Gmina: M. KRAKÓW
Województwo: MAŁOPOLSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę