ABD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000410460
NIP: 8971780973
REGON: 021806540
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sąd: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: DAMIAN FRANZ MOKRY (prokura łączna. prokura udzielona zostaje łącznie co najmniej dwóm prokurentom, co oznacza, iż do działania w imieniu półki wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 spośród ustanowionych prokurentów, albo alternatywnie współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu lub ustanowionym pełnomocnikiem spółki. prokurenci łączni umocowani są do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki.) KAMIL ROT (prezes zarządu spółki) SYLWESTER KAZIMIERZ PAWŁOWSKI (prokura łączna. prokura udzielona zostaje łącznie co najmniej dwóm prokurentom, co oznacza, iż do działania w imieniu półki wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 spośród ustanowionych prokurentów, albo alternatywnie współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu lub ustanowionym pełnomocnikiem spółki. prokurenci łączni umocowani są do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki.)
Data wpisu: 6 lutego 2012
Data aktualizacji: 1 września 2014
PKD: G 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Kontakt

Miejscowość: WROCŁAW
Ulica: SOKOLNICZA 5
Kod: 53-676
Poczta: WROCŁAW
Gmina: M. WROCŁAW
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę