C 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych