STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000110117
NIP: 6692320183
REGON: 331340047
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Sąd: SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: 1. STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES. 2. OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY, NA MOCY, KTÓRYCH STOWARZYSZENIE ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB TRZECICH O WARTOŚCI DO 5000 ZŁ, PODPISUJĄ PRZY KONTRASYGNACIE SKARBNIKA - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. 3. OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY, NA MOCY, KTÓRYCH STOWARZYSZENIE ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB TRZECICH O WARTOŚCI OD 5000 ZŁ, PODPISUJĄ PRZY KONTRASYGNACIE SKARBNIKA - INNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. 4. CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY ZA STOWARZYSZENIE DOKONUJE PREZES ZARZĄDU. 5. ZARZĄD DOKONUJE CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY W STOSUNKU DO PREZESA ZARZĄDU.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: GRAŻYNA NOWAK (skarbnik) PIOTR JEDLIŃSKI (prezes zarządu) ROMAN SZEWCZYK (wiceprezes zarządu) GRZEGORZ LIPSKI (członek zarządu) OLGA ROSZAK PEZAŁA (członek zarządu) ROMAN KŁOSOWSKI (członek zarządu)
Data wpisu: 26 kwietnia 2002
Data aktualizacji: 3 października 2014
PKD: -

Kontakt

Miejscowość: KOSZALIN
Ulica: DWORCOWA 11-15
Kod: 75-201
Poczta: KOSZALIN
Gmina: M. KOSZALIN
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę