REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W KALISZU

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000042866
NIP: 6181543479
REGON: 000824669
Forma prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Sąd: -
Sposób prezentacji: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH REJONOWEGO WOPR WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA I WICEPREZESA LUB DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD OSÓB ZE SKŁADU TEJ WŁADZY.
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: JÓZEF GOLA (prezes) MAREK DURZALSKI (wiceprezes) SEBASTIAN BARTKOWIAK (wiceprezes) TADEUSZ SKOLASIŃSKI (wiceprezes) KAZIMIERZ RADOMSKI (członek zarządu) KRZYSZTOF MIESZCZAŃSKI (członek zarządu) KRZYSZTOF ŁYSKANOWSKI (członek zarządu)
Data wpisu: 12 września 2001
Data aktualizacji: 12 września 2001
PKD: R 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

Kontakt

Miejscowość: KALISZ
Ulica: ŁÓDZKA 29
Kod: 62-800
Poczta: KALISZ
Gmina: M. KALISZ
Województwo: WIELKOPOLSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę