BANK SPÓŁDZIELCZY W JABŁONCE

Podstawowe informacje

Nr KRS: 0000125405
NIP: 7350008098
REGON: 000499672
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób prezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PEŁNOMOCNIK, USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
Reprezentacja: ZARZĄD
Reprezentanci: EWELINA SERWIŃSKA (1. zawieranie umów kredytowych z klientami banku, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza równowartości 2.500 eur; 2. zawieranie wszelkich umów depozytowych.) KRYSTYNA KUBIK (wspólnie z członkiem zarządu niżej podanych czynności, należących do obowiązków członka zarządu, począwszy od dnia wpisu do krajowego rejestru sądowego: 1. składania oświadczeń woli za bank wspólnie z członkiem zarządu przy akceptacji wniosków kredytowych i podpisywania umów kredytowych z klientami banku, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza kwoty 2500 euro lub równowartości tej kwoty (słownie: dwóch tysięcy pięćset euro); 2. zawierania wszelkich umów depozytowych.) KRZYSZTOF WALEK (zastępca prezesa zarządu) MARIA DZIUBEK (1. zawieranie umów kredytowych z klientami banku, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza 1% funduszy własnych; 2. zawieranie wszelkich umów depozytowych; 3. podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań przez bank, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza 5 % funduszy własnych banku; 4. zastępowanie jednego członka zarządu we wszelkich sprawach administracyjnych.) MARIA TOMALA (wspólnie z członkiem zarządu niżej podanych czynności, należących do obowiązku członka zarządu, począwszy od dnia wpisu do krajowego rejestru sądowego: 1. zawierania umów kredytowych z klientami banku i akceptacja wniosków kredytowych, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza 2500 euro (lub równowartości tej kwoty); 2. zawierania wszelkich umów depozytowych.) PAWEŁ SZKODOŃ (1. zawieranie umów kredytowych z klientami banku, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza równowartości 2.500 eur; 2. zawieranie wszelkich umów depozytowych; 3.zastępowanie jednego członka zarządu w sprawach dotyczących informatyki.) JÓZEF SZPERLAK (prezes zarządu) KRYSTYNA SARNIAK (członek zarządu)
Data wpisu: 1 sierpnia 2002
Data aktualizacji: 18 sierpnia 2014
PKD: K 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Kontakt

Miejscowość: JABŁONKA
Ulica: KRAKOWSKA 3
Kod: 34-480
Poczta: JABŁONKA
Gmina: JABŁONKA
Województwo: MAŁOPOLSKIE
WWW: -
0.0
Wasza ocena
Oceń:
-/5
Ocen: 0
Zobacz też
Sprawdź pogodę